Inme se kon sa shabdh barf aur aawaj ke liye prayog kiye jane wale do sanskrit shabdo ke mail se bana hai ?


Rajesh Kumar at  2018-08-27  at 22:12:38
 Inme se kon sa shabdh barf aur aawaj Ke liye prayog kiye jane wale do sanskrit shabdo Ke mail se bana hai ?
Inme se kon sa shabdh barf aur aawaj Ke liye prayog kiye jane wale do sanskrit shabdo Ke mail se bana hai ?

Inme se kon sa shabdh barf aur aawaj ke liye prayog kiye jane wale do sanskrit shabdo ke mail se bana hai ?

Options are –

A. Meghalya

B. Himalay

C. Arunachal

D. Manipur

Answer - Manipur

KBC Jackpot Question 20th September 2017 –


Inme se kon sa shabdh barf aur aawaj Ke liye prayog kiye jane wale do sanskrit shabdo mail bana hai ? Options are A Meghalya B Himalay C Arunachal D Manipur answer KBC Jackpot question 20th September 2017

Labels: All kbc