PSYCHOLOGY- Sikshakon Ke Ek Samuh Dwara Kiye Jane Wala Shikshan Karya Kehlata Hai ? (Bihar - TET - I Level - 2013)

Q.51045: शिक्षकों के एक समूह द्वारा किये जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है ? (बिहार-TET-I लेवल-2013)
A
B
C
D
Previous Next
कृपया शेयर करें=>

शिक्षकों के एक समूह द्वारा किये जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है ? (बिहार-TET-I लेवल-2013) - What is the teaching work done by a group of teachers? (Bihar-TET-I level-2013) - Sikshakon Ke Ek Samuh Dwara Kiye Jane Wala Shikshan Karya Kehlata Hai ? (Bihar - TET - I Level - 2013) PSYCHOLOGY in hindi,  Shiksha Aivam Baal Manovigyan Likhit Shikshan question answers in hindi pdf  Dal Shikshan questions in hindi, Know About Shikshak Shikshan PSYCHOLOGY online test PSYCHOLOGY notes in hindi quiz book    Koi Nahi