मोर मराठी माहिती

Mor MaRaathi माहिती

GkExams on 02-01-2019

मोर (शास्त्रीय नाव: Pavo cristatus, उच्चार: पावो क्रिस्टेटस) हा एक पक्षी आहे. मोरांमध्ये नराला पिसारा असतो; मादीला, म्हणजेच लांडोरीला, पिसारा नसतो. हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे.


मोर हा पक्षी पांढऱ्या रंगातही आढळतो.पांढरा मोर दुर्मिळ आहे. मोर आपला सुंदर पिसारा फुलवून लांडोरीला आकर्षित करत असतो.पावसाची चाहूल लागताच मोर हा त्याचा पिसारा फुलवतो आणि नाचतो म्हणूनच आपल्याला पावसाळात जास्त करून मोर दिसतात.भारतात मोर पाळायला कायद्याने परवानगी काढावी लागते. जवळपास मोर असले आणि मोरांना नियमित खायला दिले तर मोर नियमित त्या घरात वावरतात.


चोचीपासून शेपटीपर्यंत त्याची लांबी 100 ते 115 सें.मी. असते. पूर्ण वाढलेला पिसारा 195 ते 225 सें.मी. लांबीचा असू शकतो. मोराचे वजन 4 - 6 किलो असते. लांडोर (मादी) आकाराने लहान असतात. त्यांची लांबी साधारणतः 95 सें.मी. आणि वजन 2.7 - 4 किलो असते. लांडोरीला किंचितही पिसारा नसतो.

Comments Krish Dhodi on 05-03-2021

Moare ka. Histry

XYZ on 28-02-2021

I want information of peacock in Hindi but you give me information in Marathi . Unexpected from you . I was trusting you and what did you do . I will not see u or comment you again if u have done mistake .

त on 27-10-2020

मोर माहिती

Saurabh dandge on 21-02-2020

मोराचा रंग कोणता असतो

Picock mahiti marathi on 19-01-2020

Picock mahiti

Aliya Aliya Yunus Aliya on 15-01-2020

Peacock information


मोराची माहिती on 14-01-2020

मोराची माहितीLabels: , , , , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।
Register to Comment