दिवाणी प्रक्रिया संहिता मराठी pdf

Diwani Prakriya Sanhita MaRaathi pdf

Gk Exams at  2018-03-25


Go To Quiz

Pradeep Chawla on 13-10-2018


Check link below -

http://divcommpune.in/pdfs/ActRules/Code-Of-Civil-Procedure-1908.pdf


Comments प्रवीण आवारी on 20-04-2019

दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे आदेश 33नियम 1 नुसार चा अर्थ

प्रवीण आवारी on 20-04-2019

दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे आदेश 33नियम 1 नुसार चा अर्थ

प्रवीण आवारी on 20-04-2019

दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे आदेश 33नियम 1 नुसार चा अर्थ

प्रवीण आवारी on 20-04-2019

दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे आदेश 33नियम 1 नुसार चा अर्थ

प्रवीण आवारी on 20-04-2019

दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे आदेश 33नियम 1 नुसार चा अर्थ

प्रवीण आवारी on 20-04-2019

दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे आदेश 33नियम 1 नुसार चा अर्थ


योगेश परदेशी on 27-11-2018

मकान का बांधकाम चालू है सामनेवला बांधकाम मनाई हुकुम ला रहा है क्या कर रहै है..?

होले रघुनाथ मोबा नं.9860504896 on 11-08-2018

साठेखतावरुण खरेदीखत करुन मिळावे म्हणून दावा दाखल केला ६वर्षे उशीरा सिलींगनेस विलींगनेस बाधा पुणर्वसन कायद्याची बाधा साठेखत सिध्द शाबीत झाले नाही.दावा फेटाळला .जिल्हान्यायालयात अपिल झाले.नतर O,41R,27 खाली अर्ज दिला मुळ ओरीजनल साठेखत सापडले आहे दाखल करुन घ्यावे .सदर अर्जावर हरकत नोदवली.साठेखत दाखलकरुन घेण्याचा आदेश झाला वत्यावर पुरावा साठी खालील कोर्टा पाठवण्याचा हुकूम झाला .मात्र जज्जमेंट मध्ये एकदा म्हटले कि सर्व मुद्दा वर खाली पाठवने आवश्यकता नाहि.माञ शेवटि असे लीहीले कि अर्जदार तोंडी म्हणतात नव्याने फ्रेश दावा चालवणे कामी हुकुम व्हावा त्या कामी दंड देतो .व हरकत दार पक्षाच्या वकीलांनी तोंडी सागीतले नव्याने फ्रेश दावा चालवणे कामी खालील कोर्टात पाठवावा. त्याआदेशावर अपील केले व आम्ही अथवा आमच्या वकील यानी नव्याने दावा चालवण्याससागितले नव्हते असे म्हटले त्यावर हायकोर्टने त्याच सेम कोर्टात रिव्हीव पिटिशन दाखल करा आसा निकाल दिला .त्यावरून रिव्हिव पिटिशन दाखलकेले. व हायकोर्टाप्रमाणे युक्तीवाद केला व मुळदस्त शाबीतहोणे या एका मुद्दे वर खालील कोर्टात पाठवा असे म्हटले. ..आता कोर्ट असे म्हणते आपिल दावा खालील कोर्टात पाठविले म्हणजे अपिलदावा निकाली निघाला व तसा निकाल देणारे लिहीनारे न्यायाधीश चुक दूरुस्ती करु शकले असते ते आता नाहित.रिव्हिव पिटिशन मेनटेबल नाही ......सदर रिव्हिव पिटिशन मेनटेबल आहे कि नाही हे सविस्तर सागा


Satish Kale on 07-08-2018

आदरणीय कोर्टामध्ये वकीला व्यतिरिक्त पुरावे कसे सादर करता येतात सदरील पुरावे कोर्टामधून गहाण होऊ नयेत व त्या पुराव्याची पोच कोर्टाकडून मिळण्यासाठी काय करावे
Total views 670
Labels: , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।

Comment As:

अपना जवाब या सवाल नीचे दिये गए बॉक्स में लिखें।

Register to Comment