अभिक्रिया की दर की इकाई

Abhikriya Ki Dar Ki Ikai

GkExams on 02-02-2021इसकी इकाई मोल-1 लीटर-1 समय-1 होती है।


Comments Ashis on 02-12-2020

Abhikriya dar ki ikai hoti h

Ansh verma on 12-10-2020

Abhikriya dar kiikai hai

Ansh verma on 12-10-2020

Abhikriya dar ki ikai hai

Ram on 12-10-2020

Abhi kriya dar ki kya hai

Hfgg on 12-10-2020

Jab kisi yogik se oxygen ki chhati Hoti hai to kaun si abhikriya kahlati hai

Suit jal ka pH maan kya hai on 23-08-2020

Shudh jal ka pH maan kya hai


Radhika on 19-07-2020

Abhikriya ki dar ki ikai Kya hai abhikriya ki dar ki ikai Kya hai

दीपक नागर on 08-02-2020

अभिक्रिया की दर इकाई

Shishir on 11-01-2020

अभिक्रिया दर की इकाई क्या है

Anil damor on 18-12-2019

abikriya dar ki ikai kya h

Physical chemistry on 16-12-2019

Abhikriya ka veg=k(A)(B)1/2 ke liye veg esthirank ki ekai kya hogi

Rahul devda on 16-12-2019

Abhikriya Dar Ki Kya Hai


Dinesh bhabor on 16-12-2019

Abhikriya dar ki ikkay hai

Md Hasib on 30-10-2019

प्रतिप्रति दर इकाइ को लिखे

Abhikriya ki dar ki ikai on 29-08-2019

Abhikriya ki dar ki ikai

Molar chalakta ki ikai on 29-08-2019

Molar chalakta ki ikai

Adhi kriya bar ki ekai on 07-08-2019

Abhi kriya dar ki ikai

Prateek sahu on 08-02-2019

अभिक्रिया दर की इकाई मोल/लीटर/सेकेण्ड है


Vivek Khandekar on 11-11-2018

अभिक्रया दर की इकाई क्या हैLabels: , , , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।
Register to Comment