व्यतिरेक अलंकार मराठी उदाहरण

व्यतिरेक Alankar MaRaathi Udaharan

Gk Exams at  2018-03-25


Go To Quiz

GkExams on 24-06-2019

व्यतिरेक
Vyatirek alankar marathi exampleसंपादन करा

(विशेष स्वरूपाचा अतिरेक)


व्यतिरेक हा मराठी भाषेच्या अर्थालंकाराचा एक उपप्रकार आहे. "जेव्हा कोणत्याही काव्यात वा वाक्यात उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखविले जाते तेव्हा 'व्यतिरेक' अलंकार होतो."


उदा 0

 • अमृताहुनि गोड नाम तुझे देवा

स्पष्टीकरण- प्रस्तुत उदाहरणात परमेश्वराचे नाव हे उपमेय गोडीच्या बाबतीत अमृत या उपमानापेक्षाही वरचढ आहे (श्रेष्ठ आहे) असे वर्णन केलेले असल्यामुळे इथे 'व्यतिरेक' अलंकार झालेला आहे.


अन्य उदाहरणे-

 • कामधेनुच्या दुग्धाहुनही ओज हिचे बलवान
 • तू माउलीहून मयाळ | चंद्राहूनि शीतळ |
  पाणियाहुनि पातळ | कल्लोळ प्रेमाचा ||
 • सावळा ग रामचंद्र
  रत्नमंचकी झोपतो
  त्याला पाहून लाजून
  चंद्र आभाळी लोपतोComments Prachi lambe on 23-09-2019

मला व्यतिरेक अलंकाराची10 उदाहरणे पाहिजे आहेत

Prachi lambe on 23-09-2019

मला व्यतिरेक अलंकाराची10 उदाहरणे पाहिजे आहेत

ravi on 08-08-2019

व्यतिरेक अलकार उदारण सोडवुन

Lalit rajendra tikale on 21-07-2019

Shellesh alankar chi udahrne

vytirek 10 udaharan on 09-07-2019

vytirek 10 udaharn

पच्ट्प्चट on 30-06-2019

व्यतिरेक अलंकाराचे 10 उदाहरणे


अनामिका on 22-06-2019

मुझे व्यतिरेक अलंकार के 10 उदाहरण चाहिये

Vyatirek alankar udaharan on 13-05-2019

Vyatirek alankar udaharan marathi

Vyatirek alankar udharne on 05-04-2019

Vyatirek alankar udharne

Krushna Gujar on 29-03-2019

Vyatirek alankarachi vaishishtya sanga

Keda pawar on 10-09-2018

Tu maulihun mayal chandrahuni shital yache upamey and upaman olakha

प्रसाद on 31-08-2018

व्यतिरेक अलकार उदारण


Bhagwatkale on 26-08-2018

व्यतिरेक अलंकार उदाहरणे

Omkar on 10-08-2018

Udaharn of vyaktirek alsnkarTotal views 2732
Labels: , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।

Comment As:

अपना जवाब या सवाल नीचे दिये गए बॉक्स में लिखें।

Register to Comment