India GK- bukka Pratham Ke Shashankaal Me madura saltnat Ka Vilay vijaynagar Samrajy Me Hua . madura Vijay Ka Shrey Kise Hai .

Sponsored Links
Q.31018: बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ . मदुरा विजय का श्रेय किसे है .
A.
B.
C.
D.
Sponsored Links

बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ . मदुरा विजय का श्रेय किसे है . India GK in hindi,  Bukka Pratham Ki Putravadhu gangadevi Ko question answers in hindi pdf  Bukka Pratham Ke Dvitiya Putra Harihar Dvitiya Ko questions in hindi, Know About Bukka Pratham Ke Putra Kampan ( KampRai ) Ko India GK online test India GK notes in hindi quiz book    Bukka Pratham Ko

gk question bank gk mock tests gk ebooks in hindi pdf current gk news

MORE MOCK TEST CATEGORIES